HomeA MELASZ hírei

Az elektronikus aláírás társadalmi előnyei

Készítjük az ECDL-elektronikus aláírás modult, és ennek kapcsán végig kellett gondolni az

Készítjük az ECDL-elektronikus aláírás modult, és ennek kapcsán végig kellett gondolni az egész miskulancia társadalomra gyakorolt hatásait. Az alábbiakra jutottunk, minden hozzászólást örömmel fogadunk.

10 évvel az elektronikus aláírásról szóló – minden EU tagországra kötelezően érvényes – 93/1999 EU Directive kibocsátása után, 8 évvel az elektronikus hitelességet Magyarországon is megteremtő Eat (2001. évi XXXV tv) és 5 évvel annak módosítása (2004/LV tv.) után még mindig nincs
lehetőségünk, nekünk, EU-polgároknak használni a mindennapi
szolgáltatásokban az elektronikus hitelességet biztosító aláírást.
A hivatalok fogadókészsége az Ügyfélkapu által korlátozott az
elektronikusan aláírt dokumentumok tekintetében – holott megteremtették a jogszabályi hátteret ennek alkalmazására, a pénzintézetek sok esetben utasítanak a papíralapú írásbeliség használatára, az ügyvédeknél az e-cégeljárás alapjául szolgáló dokumentumokat sokszor papíron kell aláírni, és a kis- és középvállalkozások sem innovatívak ezen a téren, de ma még a
magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa sem fogadja el például a domain-regisztrációs kérelmeket elektronikusan aláírva.
Azonban a bíróságok sorra hoznak olyan határozatokat, melyek a normál e-maileket kizárják az írásbeliség sorából, mert nincsenek legalább fokozott biztonságú aláírással ellátva, és a Parlament is nagyon leszavazta az e-aláírás terjedését a cégbeszámolók beadási folyamatában, a 3-4 igen szavazat árulkodott erről.

Azonban 2009-ben műszaki és jogi értelemben nincsen akadálya az elektronikus hitelességet megvalósító szolgáltatások igénybe vételének, hiszen több éve létezik:
– minősített és nem minősített hitelesítés-szolgáltatás
– minősített időbélyeg
– minősített archiválás szolgáltatás
melyek a mindennapokban teszik használhatóvá az elektronikus
hitelességet mindenhol, ahol jogszabály az írásbeliséget előírja.

Milyen előnyöktől esik el ma ezzel a társadalom:
– gyors és hiteles kommunikáció
– sorbanállás nélküli, kevesebb idejű ügyintézés,
– a bürokratikus ügyintézés stressz-faktorainak csökkentése,
– akadálymentesített ügyintézés, kommunikáció
– papíralapú ügyintézéshez felhasznált erőforrások és energia, végső soron a folyamat ökológiai lábnyomának, természeti környezetünkre gyakorolt hatásának csökkentése,
– bruttó költségcsökkenés a folyamatokban résztvevők számára (nem feltétlenül mindkét félnek egyenlő arányban)
– távmunka, otthoni munkavégzés otthoni eszközökön és ennek
eredmény-dokumentumai hitelességének biztosítása
– ügyintézés, munkavégzés helyszínére való utazáshoz szükséges üzemanyag elégetésének melléktermékeinek csökkentése (szmog-helyzetek csökkentése)

Mindez azt mutatja, hogy óriási a tudáshiány az elektronikus hitelesség kötelező és önkéntes megvalósítási formáiban, aminek következtében nem tudjuk használni, és a használatából adódó előnyöket társadalmi szinten élvezni.

Az elektronikus hitelesség kialakítását, annak oktatását ezért tartjuk szükségesnek, másrészről az információs társadalom növekedési lehetőségét is biztosíthatja az  elektronikus hitelesség biztonságos, hiteles módon a digitális világban.