E-aláírás tudástár

Utolsó módosítás dátuma: 2021.05.02.

Az elektronikus aláírással és az információs társadalommal kapcsolatosan összegyűjtöttünk több könyvet, jogszabályt és web-linket egy csokorba, a könnyebb elérhetőség kedvéért. Az internetes hivatkozások a begyűjtéskor működtek, előfordulhat azonban, hogy időről-időre a linkek elérhetősége vagy tartalma megváltozik. Igyekszünk figyelemmel kísérni ezeket az eseményeket, de felelősséget az elérhetőségekért és tartalmukért nyilvánvaló módon nem vállalhatunk.
A hivatkozások java részét a http://www.elektronikusalairaskonyv.hu könyvből kaptuk, köszönet érte!

Könyvek, kiadványok, folyóiratok

 • Donald E. Knuth: A számítógépprogramozás művészete – 1. Alapvető algoritmusok, 2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1994. ISBN: 963 16 0075 0
 • Yoneji Masuda: Az információs társadalom, mint posztindusztriális társadalom, OMIKK, 1988, ISBN: 963 592 761 4
 • Holy Péter: Információs rendszerek szervezése I., főiskolai jegyzet, ZMNE Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002
 • Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe, Gondolat-Infónia, Budapest, 2004, ISBN: 963 9567 32 9
 • Az információs társadalom dimenziói, Információ és Társadalom Sorozat, szerk. Balogh Gábor, Gondolat-Infónia, Budapest, 2006, ISBN: 963 9610 41 00, ISSN: 1786 0024
 • Kóródi Albert: Bevezetés az információelméletbe (kézirat), 1954, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest
 • Információs társadalom, mint a megfigyelések társadalma, Budapest, 2004, Arisztotelész Kiadó, ISBN: 963 86670 0 1
 • Claude E. Shannon–Warren Weaver: A kommunikáció matematikai elmélete – az információelmélet születése és távlatai, Budapest, 1986, OMIKK, ISBN: 963 592 508 5
 • Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ, kép; General Press Kiadó, 2006, ISBN: 963 9598 90 9
 • Tom Stonier: Információ és az univerzum belső szerkezete, Springer Hungarica, 1993, ISBN: 963 7775 54 4
 • Fülöp Géza: Az információ nyomában – Bevezetés a szakirodalom-kutatásba, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978; 894 511-95
 • Almási János: Az elektronikus aláírás és társai, Sans Serif, 2002, ISBN: 963 2027 44 2

Szabványok, keretrendszerek

 • ISO17421: Open Archival Information System
 • Consultative Committee for Space Data Systems: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), CCDSD 650.0-B-1, January 2002, http://www.ccsds.org/
 • CobiT: Control Objectives for Information and Related Technology, version 4.1, ISACF, 2007., http://www.cobit.org
 • ETSI TS 101 733 V1.7.3 (2007-01) Technical Specification; Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
 • ETSI TS 101 903 V1.4.1 (2009-06) Technical Specification; XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
 • A Request for Comments „de facto” szabványok gyűjteménye, 2009, http://www.faqs.org/rfcs
 • RFC 3852: Cryptographic Message Syntax (CMS)
 • RFC 2634: Enhanced Security Services for S/MIME
 • RFC 3126: Electronic Signature Formats for long term electronic signatures
 • XML Signature Syntax and Processing (Second Edition), W3C Recommendation, 10 June 2008
 • RFC 2437: PKCS #1: RSA Cryptography Specifications, Version 2.0
 • RFC 2459 – Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile
 • RFC 2560 – X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol
 • RFC 3275 XML-Signature Syntax and Processing (XMLDSIG), March 2002
 • X.509: Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks, Approved: 2008-11.
 • ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 (2007-11) Technical Specification Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms
 • International Telecommunication Union (ITU) X.800 Recommendation; Data Communication Networks: Open Systems Interconnection (OSI); Security, Structure and Applications; Security Architecture for Open Systems Interconnection for CCITT Applications, 1991, Geneva
 • FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS PUBLICATION (FIPS PUB) 186-3: Digital Signature Standard (DSS), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899-8900, Issued June, 2009
 • ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 (2007-11) Technical Specification Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms

Jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről
 • Commission Decision 2000/709/EC of 6 November 2000 on the minimum criteria to be taken into account by Member States when designating bodies in accordance with Article 3(4) of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council on a Community framework for electronic signature
 • 2003/511/EC: Commission Decision of 14 July 2003 on the publication of reference numbers of generally recognized standards for electronic signature products in accordance with Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 2439)
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Council – Report on the operation of Directive 1999/93/EC on a Community framework for electronic signatures /* COM/2006/0120 final */
 • Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax
 • Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 march 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transports and postal services sectors
 • Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 march 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts
 • Commission Decision of 7 July 2004 amending its rule of procedure
 • Europe’s way to the information society. An action plan – Communication from the Commission to the Council and the European Parliament and to the Economic and Social Committee and the Committee of Regions, COM/94/347FINAL
 • 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról
 • 1959. évi IV. tv. a polgári törvénykönyvről
 • 1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról
 • 2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról
 • 4/2006. (IV. 19.) IHM rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással összefüggő nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjakról
 • 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
 • 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
 • 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól
 • 7/2002. (IV. 26.) MeHVM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő nyilvántartásba vételéről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 • 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
 • 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 • 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről
 • 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról
 • 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről
 • APEH közlemény az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezéséről – 2009.10.26

Internetes hivatkozások, honlapok