HomeSajtószemle

Kijelölte a kormány az elektronikus szolgáltatások végzőit

2012. április 21-én látott napvilágot a 84/2012. (IV.21.) Kormányrendelet, mely kijelölte az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan az érintett szerv

2012. április 21-én látott napvilágot a 84/2012. (IV.21.) Kormányrendelet, mely kijelölte az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan az érintett szervezeteket. A rendelet szövegében az alábbiak olvashatók:

“A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:

a) az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
b) az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
c) a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,
d) az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint a külön jogszabályban meghatározott szervet,
e) az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
f) a biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában
ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,
gb) egyéb esetekben a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködésével,
h) az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás vonatkozásában
ha) az egyablakos központi tájékoztatási felület, valamint a kormányzati szintű hivatali tájékoztatás tekintetében a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hb) az általános országinformációk, valamint az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében intézhető elektronikus ügyekre vonatkozó tájékoztatás tekintetében a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős minisztert,
i) az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
j) az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
k) a kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
l) a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely e feladatának ellátásához a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint más költségvetési szervek és vállalkozók közreműködését igénybe veheti,
m) az ügyfelek részére nyújtott azonosítási szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, valamint
n) a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t.”

Bízunk abban, hogy ez a kijelölés nagyban hozzájárul az e-kormányzat fejlődéséhez Magyarországon is.