Bejelentkezés

Aktuális híreink:
 • Pause
 • Previous
 • Next
1/10
 

E-aláírás tudástár

E-mail Nyomtatás PDF
Az elektronikus aláírással és az információs társadalommal kapcsolatosan összegyűjtöttünk több könyvet, jogszabályt és web-linket egy csokorba, a könnyebb elérhetőség kedvéért. Az internetes hivatkozások a begyűjtéskor működtek, előfordulhat azonban, hogy időről-időre a linkek elérhetősége vagy tartalma megváltozik. Igyekszünk figyelemmel kísérni ezeket az eseményeket, de felelősséget az elérhetőségekért és tartalmukért nyilvánvaló módon nem vállalhatunk.
A hivatkozások java részét a http://www.elektronikusalairaskonyv.hu könyvből kaptuk, köszönet érte!
Könyvek, kiadványok, folyóiratok
 • Donald E. Knuth: A számítógépprogramozás művészete – 1. Alapvető algoritmusok, 2. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1994. ISBN: 963 16 0075 0
 • Yoneji Masuda: Az információs társadalom, mint posztindusztriális társadalom, OMIKK, 1988, ISBN: 963 592 761 4
 • Holy Péter: Információs rendszerek szervezése I., főiskolai jegyzet, ZMNE Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002
 • Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe, Gondolat-Infónia, Budapest, 2004, ISBN: 963 9567 32 9
 • Az információs társadalom dimenziói, Információ és Társadalom Sorozat, szerk. Balogh Gábor, Gondolat-Infónia, Budapest, 2006, ISBN: 963 9610 41 00, ISSN: 1786 0024
 • Kóródi Albert: Bevezetés az információelméletbe (kézirat), 1954, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest
 • Információs társadalom, mint a megfigyelések társadalma, Budapest, 2004, Arisztotelész Kiadó, ISBN: 963 86670 0 1
 • Claude E. Shannon–Warren Weaver: A kommunikáció matematikai elmélete – az információelmélet születése és távlatai, Budapest, 1986, OMIKK, ISBN: 963 592 508 5
 • Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ, kép; General Press Kiadó, 2006, ISBN: 963 9598 90 9
 • Tom Stonier: Információ és az univerzum belső szerkezete, Springer Hungarica, 1993, ISBN: 963 7775 54 4
 • Fülöp Géza: Az információ nyomában – Bevezetés a szakirodalom-kutatásba, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978; 894 511-95
 • Almási János: Az elektronikus aláírás és társai, Sans Serif, 2002, ISBN: 963 2027 44 2
Szabványok, keretrendszerek
 • ISO17421: Open Archival Information System
 • Consultative Committee for Space Data Systems: Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), CCDSD 650.0-B-1, January 2002, http://www.ccsds.org/
 • CobiT: Control Objectives for Information and Related Technology, version 4.1, ISACF, 2007., http://www.cobit.org
 • ETSI TS 101 733 V1.7.3 (2007-01) Technical Specification; Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
 • ETSI TS 101 903 V1.4.1 (2009-06) Technical Specification; XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
 • A Request for Comments de facto” szabványok gyűjteménye, 2009, http://www.faqs.org/rfcs
 • RFC 3852: Cryptographic Message Syntax (CMS)
 • RFC 2634: Enhanced Security Services for S/MIME
 • RFC 3126: Electronic Signature Formats for long term electronic signatures
 • XML Signature Syntax and Processing (Second Edition), W3C Recommendation, 10 June 2008
 • RFC 2437: PKCS #1: RSA Cryptography Specifications, Version 2.0
 • RFC 2459 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile
 • RFC 2560 - X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol
 • RFC 3275 XML-Signature Syntax and Processing (XMLDSIG), March 2002
 • X.509: Information technology Open Systems Interconnection The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks, Approved: 2008-11.
 • ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 (2007-11) Technical Specification Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms
 • International Telecommunication Union (ITU) X.800 Recommendation; Data Communication Networks: Open Systems Interconnection (OSI); Security, Structure and Applications; Security Architecture for Open Systems Interconnection for CCITT Applications, 1991, Geneva
 • FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS PUBLICATION (FIPS PUB) 186-3: Digital Signature Standard (DSS), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899-8900, Issued June, 2009
 • ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 (2007-11) Technical Specification Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms
Jogszabályok
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről
 • Commission Decision 2000/709/EC of 6 November 2000 on the minimum criteria to be taken into account by Member States when designating bodies in accordance with Article 3(4) of Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council on a Community framework for electronic signature
 • 2003/511/EC: Commission Decision of 14 July 2003 on the publication of reference numbers of generally recognized standards for electronic signature products in accordance with Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 2439)
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Council Report on the operation of Directive 1999/93/EC on a Community framework for electronic signatures /* COM/2006/0120 final */
 • Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax
 • Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 march 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transports and postal services sectors
 • Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 march 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts
 • Commission Decision of 7 July 2004 amending its rule of procedure
 • Europe's way to the information society. An action plan Communication from the Commission to the Council and the European Parliament and to the Economic and Social Committee and the Committee of Regions, COM/94/347FINAL
 • 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról
 • 1959. évi IV. tv. a polgári törvénykönyvről
 • 1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról
 • 2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról
 • 4/2006. (IV. 19.) IHM rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással összefüggő nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjakról
 • 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
 • 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
 • 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól
 • 7/2002. (IV. 26.) MeHVM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő nyilvántartásba vételéről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 • 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
 • 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 • 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről
 • 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról
 • 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről
 • APEH közlemény az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezéséről – 2009.10.26
Internetes hivatkozások, honlapok

Módosítás: ( 2010. június 09. szerda, 14:48 )  
Hungarian (formal)