HomeEsemények

MELASZ-ISZE 60 órás szakkör

A MELASZ az Informatikával a tehetségesekért Alapítvánnyal karöltve kidolgozott egy 60 órás szakköri tematikát az NTP-13-0123 kódjelű pályáza

A MELASZ az Informatikával a tehetségesekért Alapítvánnyal karöltve kidolgozott egy 60 órás szakköri tematikát az NTP-13-0123 kódjelű pályázatban, melyet a gyakorlatban ki is próbáltunk 2014. május – június hónap folyamán. A program lényege, hogy informatikai terület iránt kimagasló érdeklődést tanúsító tehetséges középiskolai diákoknak bevezetést nyújtson az elektronikus hitelességi technikák alkalmazásába, valamint elektronikus aláírás matematikai, jogi és informatikai hátterébe. A program mind elméletben, mind pedig gyakorlatban mély, tudományos és informatikai rendszerszintű ismereteket közvetít, valamint nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati elemek tréning-jellegű begyakorlására is. A program során alapelvként érvényesült az, hogy az egyes területeket olyan szakemberek ismertethetik, akik legalább 10 éve a szakmában tevékenykednek.

A program kialakítása során létrejött egy hét elemből álló tematika, melyhez részletes oktatási segédanyag lett kidolgozva a szakköri tevékenység végrehajtása során. A résztvevő hallgatók mind az elméleti, mind a gyakorlati részek során kimagaslóan teljesítettek, érdeklődésük folyamatos fenntartása mellett mély szakmai ismeretek elsajátítására nyílt lehetőség. A szakkör során két külső helyszínen is történt képzés, egyszer a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Közigazgatási Gyökér-Hitelesítő Szolgáltatónál – ahol a KGYHSZ és Bizalmi Lista fogalmaival sikerült megismerkedni, másszor a Jambrik Ügyvédi Iroda jóvoltából volt lehetőség az elektronikus cégeljárás működését és tapasztalatait elsajátítani életszerű környezetben.

A szakkör pilot-projektje két részre bontottan valósult meg, ahogyan eredetileg is tervezve volt, egyrészről 30 órás délutáni szakköri foglalkozásokkal, másrészről egy egyhetes (5 napos) nyári tábor jelleggel lettek átadva a tematikában szereplő ismeretek, begyakorolva a tematikus elemek gyakorlásához szükséges készségek, és számos esettanulmány ismertetésével és közös elemzésével fejleszthetők voltak az attitűd-elemek is. A szakköri foglalkozások elméleti, előadás-jellegű ismeretátadásra jobban épített, míg a nyári tábor – jellegéből adódóan – a gyakorlati, számítógép-közeli elemek használatában bővelkedett.

Ezúton is köszönetet mondunk az Informatikával a tehetségesekért Alapítványnak a lehetőségért, és a szakkörben tevékeny részt vállaló oktatói gárdának az aktív részvételért és tudásuk, tapasztalataik önkéntes átadásáért:

  1. dr. Sylvester Nóra (NMHH E-szolgáltatás-felügyeleti osztályvezető)

  2. Matolcsi Zoltán (NMHH KGyHSZ vezető)

  3. dr. Jambrik Gergely (ügyvédi irodavezető)

  4. Tóth Elemér (MELASZ, elektronikus aláírási és aláírási politika szakértő)

  5. Szabó Áron (MELASZ, elnökségi tag)

A résztvevő tanulók számára a MELASZ felajánlotta az ECDL Elektronikus hitelesség,elektronikus aláírás modulvizsgán való térítésmentes részvételt, és biztosítja ennek hátterét azoknak a vállalkozó szellemű diákoknak, akik részt vettek ebben a pilot-projektben és jelentkeznek az ECDL vizsgára.