HomeSajtószemle

Minősített aláírás az önkormányzatok törvényességi felügyelete során

Megjelent a 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól:http://www.njt.hu/cgi_bin/nj

Megjelent a 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól:
Az írásbeli kapcsolattartás területén minősített elektronikus aláírást ír elő, hasonlóan a közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2012. (IV. 25.) rendeletéhez (az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről). Ugyanakkor a közigazgatás más területein érdekes módon az utóbbi időben sokkal enyhébb előírásokkal is találkozunk.
5. § (1) Az írásbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:
a) papír alapon és amennyiben lehetséges tájékoztatásul elektronikus úton vagy
b) elektronikus úton, minősített elektronikus aláírással ellátva.
(2) A szóbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:
a) személyesen vagy
b) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont.
(3) Az írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton történő kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:
a) kizárólag elektronikus úton, minősített elektronikus aláírás nélkül vagy
b) rövid szöveges üzenet útján.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kapcsolattartási formák kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal információkérési jogával és a szakmai segítségnyújtásával összefüggésben alkalmazhatóak.