HomeSajtószemle

Önkormányzati rendeletek és jegyzőkönyvek elektronikus aláírással

Megjelent a közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2012. (IV. 25.) rendelete az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fõvárosi és megye

Megjelent a közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2012. (IV. 25.) rendelete az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről.
Eszerint a jegyzőnek lehetősége van papír forma helyett pusztán elektronikus továbbításra, amennyiben rendelkezik minősített elektronikus aláírással.
1. § (1) A jegyző a képviselõ-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyzõ által aláírt és a szervezeti és mûködési
szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követõen
a) papír alapon két eredeti példányban és egyúttal elektronikus formában, elektronikus levél útján, vagy
b) elektronikus úton, minõsített elektronikus aláírással ellátva
legkésõbb a kihirdetést követõ munkanapon megküldi a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalnak
(a továbbiakban: kormányhivatal).
(2) Amennyiben az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a jegyzõ a helyesbítés kihirdetését követõen az
(1) bekezdésben meghatározott módon legkésõbb a kihirdetést követõ munkanapon megküldi a kormányhivatalnak
a helyesbítés tényérõl történõ tájékoztatást és az önkormányzati rendelet helyesbített változatát.
2. § A jegyzõ a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, a képviselõ-testület bizottsága, valamint a részönkormányzat
testülete ülésének jegyzõkönyvét az ülést követõ 15 napon belül
a) papír alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján, vagy
b) elektronikus úton, minõsített elektronikus aláírással ellátva
megküldi a kormányhivatalnak.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.