HomeA MELASZ hírei

Oktatási projekt – összefoglaló az eddigiekről

A MELASZ, mint azt már több helyen és több ízben jeleztük, elektronikus aláírással kapcsolatos oktatási felmérést kezdeményezett és hajtott végre

A MELASZ, mint azt már több helyen és több ízben jeleztük, elektronikus aláírással kapcsolatos oktatási felmérést kezdeményezett és hajtott végre 2007-ben, amelyhez közreműködőként sikerült megnyerni az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületét (az ISACA HuC és a DE IK mellett), és a közös munka eredményeként előállt tanulmány megtalálható a nyilvános könyvtárban.
http://www.melasz.hu/lang-hu/remository?func=fileinfo&id=46

A felmérés eredményeinek publikálása több ízben és több aspektusból megtörtént:

1) Networkshop 2008 Konferencia, Dunaújváros, az anyagok itt olvashatók:
– élő előadás: http://vod.niif.hu/nws2008/160/160_1M.wmv
– előadás cikk: https://nws.niif.hu/ncd2008/docs/0nj/nj55.htm

2) Information Technology 2008 Conference, Kaunas, Lithuania (az Információs Társadalomért Alapítvány szponzorálásával)

3) Informatika a Felsőoktatásban 2008, Debrecen, http://www.agr.unideb.hu/if2008/kiadvany/papers/A64.pdf

Az elektronikus aláírás oktatásának felmérését követően – azok publikálása és tartalmának elterjesztése után – sort kerítettünk az akciótervben foglalt egyes feladatok elvégzésére is. Ennek jegyében elkészültek az alábbi művek (letölthetőek a http://www.melasz.hu/lang-hu/remository?func=select&id=20 linkről):

  1. Elektronikus aláírás oktatásához tanmenetek 7-12. évfolyam számára

  2. Elektronikus aláírás oktatásához Tanári Kézikönyv 5-12. évfolyamok számára, verzió: 1.0

Az együttműködő partnerek – a lektorálás után – a Tanári Kézikönyv alapján tervbe vették néhány iskolában a kidolgozott anyag kipróbálását, és kerestünk hozzá vállalkozó kedvű általános és középiskolai tanárokat. Az első összejövetelre 2008. szeptember 22-én került sor az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületében.
2008. decemberében megkértük tagjainkat, hogy tegyenek felajánlásokat az oktatáshoz, hogy legyenek eszközök is a tanáraink kezében. Ezt 2009. március 7-én és 14-én osztottuk ki számukra, képzéssel egybekötve.
A gyakorlati oktatásnak tehát immáron semmi akadálya nincs.
A Networkshop 2009 konferencián sikerült prezentálni ezeket az eredményeket, és a jövőbe mutató kitekintést is adni az elektronikus aláírás megtanulhatóságáról: http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1076/1M
A folytatásról és a tapasztalatokról mindenképpen beszámolunk, hiszen az a mai tapasztalatunk – egybecsengve hivatalos szerveknél tapasztaltakkal is – hogy a magyar társadalom jelenlegi állapotában nincs kellő mértékben felkészülve, felkészítve az elektronikus ügyintézés, és az ahhoz – néhol – használható elektronikus aláírás használatára. Az önkormányzatok 80%-a megtiltja az elektronikus ügyintézést és pénzhiányra hivatkozik.
Pedig az évente kétmilliárd fát kivágó papíralapú folyamatok kiváltásához jó segítség lenne az elektronikus aláírás, az újrafelhasznált papír mellett is. Ez viszont nem megy másképp, csak ha lehetővé tesszük az ehhez szükséges tudás elsajátítását is. Vállalkozó kedvű tanerők kereshetnek továbbra is nyugodtan és csatlakozhatnak a kis oktatási csapatunkhoz!

2010-ben azt tervezzük, hogy az informatika tanerőket képezzük tovább elektronikus aláírási tudományokra, az alábbi célok miatt:

  1. minden végzős középiskolás ismerje meg az elektronikus hitelességi technikákat
  2. jöjjön létre országos oktatói hálózat az elektronikus aláírás iskolai oktatásához
  3. segítsük az ECDL Elektronikus Hitelesség, Elektronikus Aláírás modulvizsgát tenni szándékozókat az iskolai felkészülésben

Ennek érdekében több szombaton tréningeket tervezünk az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületével közösen az ország számos városában, a legközelebbi időpontokban Tatabánya, Kaposvár, Szentes, Orosháza, Zalaegerszeg van soron. Nyugodtan fel lehet hívni az itt élő MELASZ-tagok vagy érdeklődő ismerőseik figyelmét erre…

Áprilisban a Networkshop konferencián a tavaly óta megszerzett tapasztalatokat ismét előadjuk, nem unatkoztunk a válságban sem. Megszíveltük azt a vélekedést, hogy a válság kedvez az innovációk elterjedésének, mert sokan remélik a kilábalást az új technológiáktól – ha már egyszer a régiekkel nem lehetett elkerülni a válság hatásait.

Megtörtént az első ECDL tanfolyam, 2010. január 18 – 2010. február 8. között az NJSZT ECDL Irodában, ennek érdekes tapasztalatait mindenképpen elmondom a Networkshopon.

Folytatjuk az oktatási offenzívát!