HomeSajtószemle

A legutóbbi változások az Eat-ben!

A legutóbbi változások az Eat-ben Az elektronikus aláírás iránti használati igény fokozódását jelzi, hogy több helyen módosult az aláírásokat szabályo

A legutóbbi változások az Eat-ben

Az elektronikus aláírás iránti használati igény fokozódását jelzi, hogy több helyen módosult az aláírásokat szabályozó törvény, ami által a gyakorlatban több helyen válik lehetővé az elektronikus hitelesség használata a jövőben, vagyis a szabályozás tovább finomodott. Megjegyzésre kívánkozik, hogy ezzel a változással az európai aláírás-felhasználás vált véleményem szerint könnyebbé, egyszerűbbé.

A változások 2012. április első napján léptek hatályba, és tételesen az alábbiak voltak:

  1. 2.§ 4. Aláíró: az a természetes személy, aki az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja és a saját vagy más személy nevében aláírásra jogosult, valamint az a jogi személy vagy közhiteles nyilvántartásban szereplő jogi személyiség nélküli szervezet, amely az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja, és akinek a nevében az őt képviselő természetes személy az elektronikus aláírást az elektronikus dokumentumon elhelyezi, valamint aki meghatározza, hogy a nevében jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő informatikai eszköz elektronikus aláírást elektronikusan dokumentumon elhelyezzen.

  2. 10. § (1) Elektronikus aláírás tanúsítványa kibocsátható olyan céllal is, hogy az az aláírót más személy (szervezet) képviseletében történő aláírásra jogosítsa fel. Ebben az esetben a hitelesítés-szolgáltatás igénybe vevőjére vonatkozó szabályokat a képviselőre kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány akkor bocsátható ki, ha a képviseleti jogosultságot igazolják. A képviseleti jogosultság meglétét a hitelesítés-szolgáltató köteles ellenőrizni. A kibocsátásról a képviselt személyt (szervezetet) haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) A képviseleti jogosultság megszűnése esetén a képviselt, illetve a képviselő személy (szervezet) kérelmére a hitelesítés-szolgáltató köteles a jogosultság tényét feltüntető tanúsítványt visszavonni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tanúsítványban kizárólag a képviselt hozzájárulása esetén tüntethető fel álnév.

  1. 10/A. § Elektronikus aláírás tanúsítványa – beleértve a minősített tanúsítványt is – kibocsátható az alábbi célokra is:

a) az aláíró természetes személy az elektronikus aláírást jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő informatikai eszköz útján automatikusan, közvetlen személyi felügyelet nélkül helyezi el az aláíróhoz rendelendő elektronikus dokumentumon,

b) az aláíró jogi személy vagy más jogi személyiség nélküli szervezet az elektronikus aláírást jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő informatikai eszköz útján automatikusan, közvetlen személyi felügyelet nélkül helyezi el az aláíróhoz rendelendő elektronikus dokumentumon.

  1. 13. § (3) Az aláíró, illetve a 10. § szerinti képviselt személy, szervezet kérheti a tanúsítvány felfüggesztését, illetve visszavonását.

  2. 13. § (4) Az aláíró az aláírás-létrehozó adatot kizárólag az aláírás létrehozására használhatja, betartva a tanúsítványban jelzett esetleges egyéb korlátozásokat is. A minősített tanúsítvány felhasználható fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására is.

  3. 2. számú melléklet (A minősített tanúsítványoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:)

c) az aláíró nevét (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében elnevezését) vagy egy álnevet, ennek jelzésével, …

A többi paragrafus nem változott. Várható tehát, hogy a szervezetek elkezdenek végre elektronikusan hitelesen kommunikálni egymással, ügyfeleikkel Magyarországon és Európában is, határok nélkül.

A jogszabály aktuális állapotát innen olvastuk.

 

Megjegyezzük, hogy 2001-2014 között 23 törvény 177 helyen változtatta meg az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényt (Eat.) A változások típusai az alábbiak voltak

  • beiktatás (52 db),
  • módosítás (62 db),
  • hatálytalanítás (8 db), és
  • megállapítás (55 db).